Panoramavisie Schildersbuurt

Waar willen we naar toe met de Schilderswijk en hoe pakken we dat aan?

Kom meepraten op zaterdag 29 september,

in Het Kasteel van 15.00 tot 18.00 uur.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst horen we graag wat u belangrijk vindt en hoe u wilt bijdragen aan het in stand houden van de wijk en waar nodig die te verbeteren.

Wij vragen u de bijgevoegde enquête te printen, in te vullen en in de bus te doen op H.W. Mesdagstraat 53.

 

Graag tot ziens op 29 september!                                           Enquete Panoramavisie