De Vereniging

Lidmaatschap

Iedereen die woont in het gebied waarin de Vereniging werkzaam is en de doelstellingen en werkwijzen onderschrijft, kan lid worden. Het gebied waarin de Vereniging actief is wordt begrensd door de Kraneweg, Taco Mesdagstraat, Aweg/Hoendiep en de Friesestraatweg. In het beschreven gebied is een lidmaatschap per adres mogelijk. Lidmaatschap is per 1 januari 2020 vastgesteld op € 10,- per jaar.

Bestuur: Heinrich Winter (voorzitter), Cor Calkhoven (secretaris), René van Doren (penningmeester), Anne-Lies van der Baan (lid)

Wil je lid worden van de vereniging 2e Schilderskwartier? Stuur een email aan 2eschilderskwartier@gmail.com

Het Verhaal van de Schilderswijk: Wijkraad en Schilderskwartieren

Een beetje veel van het goede, zo lijkt het wanneer je kijkt naar de organisatiegraad van de Schilderswijk. Om te beginnen is er de Wijkraad Schilderswijk, die al lang in onze wijk zijn werk doet en naast de Schildersbuurt ook Kostverloren tot zijn werkgebied heeft. Achter die wijkraad gaan schuil de stichtingen Wijkorganisatie Schildersbuurt en de stichting Wijkorganisatie Kostverloren die onder één bestuur het Samenwerkingsverband Kostverloren Schildersbuurt vormen (SKS). De activiteiten die men onderneemt zijn te kenschetsen als ‘faciliterend’: uitgave van de Wijkkrant, betrokkenheid bij de gemeentelijke opruimacties zoals de halfjaarlijkse milieustraat, verhuur van Op Mars, organisatie van het jaarlijkse evenement ‘Gluren bij de buren’ enzovoort. De samenstellende stichtingen van de wijkraad kennen geen donateurs. Formeel is het dan ook lastig dat de wijkraad namens bewoners zou opereren. Zie verder de website van de Wijkraad: https://www.schilderswijkgroningen.nl/wijkraad

Daarnaast zijn er de Schilderskwartieren. Dat zijn bewonersverenigingen, die in tegenstelling tot de Wijkraad expliciet aan belangenbehartiging doen. Zij komen op voor de leefbaarheid van de Schildersbuurt en kunnen daarbij gebruik maken van de faciliteiten die de Wijkraad biedt, zoals het gebruik van Op Mars. Leefbaarheid heeft natuurlijk een aantal verschijningsvormen en de focus is wat de Schilderskwartieren betreft de kwaliteit van de gebouwde omgeving en het samenleven met studenten in één buurt. Dat biedt wel eens spanningen maar biedt ook mogelijkheden. De kwartieren streven er naar de balans tussen studenten en ‘gezinsbewoning’ in de wijk te herstellen. Dat niet alleen met het oog op het leefklimaat, maar ook met het oog op de kwaliteit van de bebouwing, of liever nog, de ingerichte omgeving als geheel.

De drie Schilderskwartieren onderscheiden zich naar hun werkgebied: het Eerste tussen Westersingel, Kraneweg, Taco Mesdagstraat en A-weg, het Tweede tussen Kraneweg, Friesestraatweg, A-weg en Taco Mesdagstraat en het Derde tussen Hofstede de Grootkade, H. Colleniussstraat, Kraneweg en Melkweg. Waar mogelijk treden ze gezamenlijk op maar met name op het gebied van buurtactiviteiten en -evenementen is het ieder voor zich. Uitdrukkelijk is er voor gekozen om de kwartieren in omvang beperkt te houden.

Statuten

Statuten 2e Schilderskwartier 14 12 2016

Vergaderingen – archief