Geografie

De buurt ligt direct westelijk van de binnenstad van Groningen. In het westen, noorden en oosten wordt de Schildersbuurt afgebakend door respectievelijk de Friesestraatweg, het Reitdiep en de Westersingel. De zuidgrens is niet eenduidig vastgelegd: soms wordt deze getrokken bij het Hoendiep en de Aweg, maar soms wordt ook de subbuurt Tussen de Kaden erbij betrokken, waardoor de zuidgrens bij het Hoendiep (Eendrachtskade) en de Westerhaven wordt gelegd. In het noorden grenst de wijk aan de Oranjebuurt en het Noorderplantsoen, in het oosten aan de Binnenstad (A-poort), in het zuiden aan de Zeeheldenbuurt en in het westen aan de buurt Kostverloren.

Figuur 1: Kaart van Jacob van Deventer, ca 1562